Batzorde Zientifikoa lanean ari da oraindik zenbait hizlari ekartzeko eta diseinatutako programan txertatzeko; alabaina, aurrera dezakegu honako erakunde hauek bertaratuko direla Biltzarrera:

Unibertsitateak

Nazioarteko erakundeak

Enpresak: Zuzendaritza Nagusiak

Enpresak: Giza Baliabideetako Zuzendaritzak

Enpresak: beste zuzendaritza funtzional batzuk

Sindikatuak